Οδοντίατρος - Σωτήριος Β. Βλασταράκος
 
 
 
 
Οδοντίατρος - Σωτήριος Β. Βλασταράκος
 
 
 
 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
 
Τα έκτατα περιστατικά
πόνου αντιμετωπίζονται
αυθημερόν!
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Services - Consultant ENT Surgeon Petros V. Vlastarakos in Agios Dimitrios Athens

 
Dr. Petros V. Vlastarakos Consultant ENT Surgeon has a fully equipped ENT practice in Agios Dimitrios Athens (Dafni Subway Station), boasting cutting edge diagnostic equipment. Consultations are provided in a friendly and scientific environment and comprise the following services:
 
Otology - Adult audiology
 
  1. Pure-tone audiometry
  2. Tympanometry
  3. Tinnitus
  4. Vertigo
  5. Ear Surgery (tympanoplasty, stapedectomy, cholesteatoma surgery – mastoidectomy)
 
 
 
Rhinology
 
Oropharynx
 
Salivary gland surgery
 
Thyroid-parathyroid surgery
 
Laryngeal surgery
 
Oesophageal surgery
 
Paediatric ENT - Audiological services
 
ENT emergencies